Portfolio

Nie umiem już patrzeć poza aparatem. Ubrania, miejsca, nastroje, kiedy wszystko to można zatrzymać w niepowtarzalnym kadrze, trudno oprzeć się takiej potrzebie.

I can’t tear myself away from the camera anymore. Clothes, places, moods, when all this can be stopped in the picture, it is difficult to resist such a need.

-Anna Fason